Кім Єн Дар — Енциклопедія Сучасної України

Кім Єн Дар

КІМ Єн Дар (08. 08. 1944, с-ще Найхоро, нині м. Горнозаводськ Сахалін. обл., РФ) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (2003). Закін. Ленінгр. політех. ін-т (нині С.-Петербург, 1973). Працював 1973–2006 у НДІ високих напруг (м. Слов'янськ Донец. обл.): 1992–2002 – зав. відділу високовольт. досліджень, 2002–06 – заст. дир. з наук. роботи; 2006–09 – заст. ген. дир. Львів. ізолятор. компанії; від 2009 – проф. каф. заг.-інж. дисциплін Навч.-наук. профес.-пед. ін-ту (м. Слов'янськ) Укр. інж.-пед. академії. Основні напрями наук. досліджень: напівпровідник. перетворюв. техніка; електрофізика та техніка високих напруг; надійність високовольт. ізоляції та обмежувачів перенапруг.

Пр.: Методика исследования переходных процессов в однородных автономных инверторах // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт. 1974. № 5 (співавт.); Расчет сухоразрядных характеристик высоковольтных изоляторов тарельчатого типа // Вест. Харьков. политех. ун-та. 2000. Вып. 127; Эксплуатационная надежность тарельчатых фарфоровых изоляторов в контактной сети // Вісн. Дніпроп. тех. ун-ту залізнич. транспорту. 2006. Вип. 13 (співавт.); Стеклянный изолятор как индикатор внутреннего электрического состояния полимерного изолятора // Электрические сети и системы. 2009. № 2 (співавт.).

С. В. Драгун


Покликання на статтю