Москвін Павло Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Москвін Павло Петрович

МОСКВІ́Н Павло Петрович (09. 12. 1956, Житомир) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1999), проф. (2000). Закін. Ленінгр. електротех. ін-т (нині С.-Пе­тербург; 1980), де 1983–85 й працював. 1985–95 – у НДІ «Домен» (С.-Пе­тербург); від 1995 – у Житомир. технол. ун-ті: 1999–2002 – проф., 2002–15 – зав. каф. фізики, від 2015 – зав. каф. фізики та вищої математики. Наук. дослідження: термодинаміка напівпровідників і напівпровідник. матеріалознавство; розроблення матем. моделей упр. технол. процесами отримання склад. напівпровідник. структур для оптоелек­трон. приладів.

Пр.: Mass transfr during growth of Ga-In-P-As solid Solution in the equilibrium­cooling growth technique // Crustal Re­search and Technology. 1985. Vol. 20, № 5; Неравновесные явления при жидкостной гетероэпитаксии полупроводни­ковых твердых растворах. Москва, 1991; Фазова рівновага між скривленою поверхнею кристалітів та їх власним розплавом в системі барій–стронцій–залізо–кисень // Вісн. Київ. ун-ту. 1998. Вип. 1; Мультифрактальная параметризация пространственных форм на поверхности гетерокомпозиций ZnxCd1-х–Te – Si(111) и ее взаимосвязь с условиями синтеза слоев // ЖФХ. 2014. Т. 88, № 7–8 (спів­авт.); Multifractal Para­meterization of Space Forms on Surfaces of ZnxCd1-х–Te–Si(111) Heterocomposi­tions and Its Relationship to the Condi­tions of Layer Synthesis // Russian J. Phy­sical Chemistry A. 2014. Vol. 88, № 8 (спів­авт.); Multifractal analysis of areas of spatial forms on surface of ZnxCd1-х–Te–Si(111) heterocompositions // J. Crys­tal Growth. 2014. Vol. 404 (спів­авт.).

І. Г. Грабар


Покликання на статтю