Москеті Костянтин Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Москеті Костянтин Вікторович

МОСКЕ́ТІ Костянтин Вікторович (03. 06. 1923, Одеса – 28. 11. 1991, там само) – лікар-психіатр. Д-р мед. н. (1968), проф. (1970). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Одес. мед. ін-т (1948), де й працював від 1965: у 1969–89 – зав., 1989–91 – проф. каф. психіатрії; 1948–51 – м. н. с., 1963–65 – зав. відділу психіатрії Одес. НДІ психоневрології; 1951–58 – в Одес. обл. психоневрол. лікарні; 1958–63 – зав. каф. психіатрії Архангел. мед. ін-ту (РФ). Наук. дослідження: клініка і патогенез наркоманії, алкоголізму, псих. захворювань, розроблення нових способів застосування природ. біологічно актив. речовин для лікування останніх.

Пр.: Опыт применения йодистого лития для лечения некоторых психических состояний // ЖНП. 1963. № 1 (спів­авт.); Комплексное применение феназепама, лития и галоперидола для лечения не­которых форм шизофрении // Там само. 1984. № 4 (спів­авт.); Материалы по истории организации психиатрической помощи и развития научно-психиатрической мысли в Одессе (1833–1927) // Там само. 1987. № 3; Моделирование психозов у кошек путем создания генератора патологически усиленного возбуждения в одном из ядер септальной области // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1987. № 10 (спів­авт.); Психологическая характеристика мотивации потребления алкоголя у под­ростков // ЖНП. 1990. № 2 (спів­авт.).

Літ.: Золотарев А. Е., Ильин И. И., Луки Л. Г. Биографический словарь профессоров Одесского медицинского института им. Н. И. Пирогова (1900–1990 гг.). О., 1992.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю