Московченко Ніна Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Московченко Ніна Олександрівна

МОСКО́ВЧЕНКО Ніна Олександрівна (22. 01. 1921, м. Воронеж, РФ – 29. 12. 1994, там само) – лікар-оториноларинголог. Д-р мед. н. (1976), проф. (1978). Учасниця 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Воронез. мед. ін-т (1943). Наприкінці 1944 мобілізов. до Червоної ар­мії. Від 1947 – у Харкові. Працювала лікарем, від 1952 – в Укр. ін-ті удосконалення лікарів: 1961–88 – зав., 1988–89 – проф. каф. отоларингології. Від 1989 – на пенсії. Наук. дослідження: хірург. лікування хроніч. серед. отитів, хроніч. тонзиліту; онкоотоларингологія, невідкладна допомога в ЛОР-практиці.

Пр.: Инородные тела пищевода, ослож­нения и неотложная помощь при них // Вопр. неотлож. хирургии и травматологии. Х., 1961; Влияние тонзилл­эктомии на активность симпато-адреналовой системы у больных хроническим тонзиллитом // Ревматизм и болезни суставов: Сб. Х., 1969; Некоторые данные о функциональном состоянии защитно-адаптационных систем у боль­ных хроническим тонзиллитом // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. 1973. № 3; Клинико-прогностическое значение генетических маркеров крови у больных хроническим гнойным эпи­тимпанитом // Актуал. вопр. отоларингологии: Тезисы 7-й респ. конф. отоларингологов Эстон. ССР, 29–30 июня 1986. Ч. 2. Таллин, 1986; Диагностические критерии течения хронического отита в послеоперационном периоде // ЛД. 1988. № 5.

Г. І. Гарюк


Покликання на статтю