Моссаковський Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Моссаковський Володимир Іванович

МОССАКО́ВСЬКИЙ Володимир Іванович (27. 08. 1919, м. Мелiтополь, нині Запоріз. обл. – 13. 07. 2006, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – фахівець у галузі механіки, організатор вищої освіти. Д-р фіз.-мат. н. (1956), проф. (1957), акад. НАНУ (1972). Засл. діяч н. і т. УРСР (1978). Герой Соц. Праці (1982). Держ. премія СРСР (1970), премія РМ СРСР (1981). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (1998). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Дніпроп. ун-т (1950), де відтоді й працював: 1953–89 – засн. та зав. каф. аеромеханіки і теорії пружності, 1964–86 – ректор, 1986–99 – радник при ректоратi; 1969–99 – організатор і наук. кер. Проблем. н.-д. лаб. міцності й надійності конструкцій. Наук. праці у галузі механіки деформів. твердого тіла, зокрема матем. теорії пружності, механіки крихкого руйнування, статики, динаміки, стійкості та експерим. механіки тонкостін. конструкцій, контакт. задач теорії пружності та механіки оболонок і стержнів, методів голограф. інтерферометрії, міцності, надійності й оптимал. проектування конструкцій ракетно-косміч. техніки. Засн. і кер. дніпроп. наук. школи механіки.

Пр.: Основная смешанная задача теории упругости для полупространства с круговой линией раздела граничных условий // Приклад. математика и механика. 1954. Т. 18, вып. 2; Попытка построения теории прочности для хрупких материалов, основанной на энер­гетических соображениях Гриффитса // Там само. 1965. Т. 29, вып. 2 (спів­авт.); Моделирование несущей способности цилиндрических оболочек. К., 1977 (спів­авт.); Контактные задачи теории оболочек и стержней. Москва, 1978 (спів­авт.); Прочность ракетных конструкций. Москва, 1990 (спів­авт.); Задачи теории упругости для полуплоскости как задачи теории потенциала // Системні технології. 2003. № 2 (спів­авт.); Контактные задачи теории упругости для полуплоскости как задачи для линейного дифференциального уравнения в комплексной плоскости // Там само. 2004. № 3 (спів­авт.).

Літ.: Актуальні проблеми механіки су­­цільного середовища і міцності конструкцій: Мат. Міжнар. наук.-тех. конф. пам'яті акад. HAH України В. І. Моссаковського, 17–19 жовтня 2007 р. Дн., 2007; В. І. Мос­саковський – вчений, ректор, особистість. Дн., 2009; Дзюба А. П. Життя як легенда (до 95-ліття з дня народж. акад. В. І. Моссаковського, 1919–2006) // Вісн. Дніпроп. ун-ту. 2014. Т. 2. Вип. 18, № 5.

А. П. Дзюба


Покликання на статтю