Мостинський Василь Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Мостинський Василь Андрійович

МОСТИ́НСЬКИЙ Василь Андрійович (02(14). 01. 1870, м. Сянно, нині Вітеб. обл., Білорусь – 01(14). 04. 1913) – біохімік. Закін. Харків. вет. ін-т (1897). У 1900 захистив дис. «Къ ученію о плѣсени кормовыхъ ве­ществъ» і отримав ступ. магістра вет. н., признач. приват-доц. каф. заг. гігієни; від 1907 – позаштат. екстраординар. проф. фармакології, заг. терапії та рецептури Харків. вет. ін-ту. Водночас співорганізатор і зав.-консультант біохім. відділ. С.-Пе­тербур. вет. бактеріол. лаб. Проводив досліди з хіміотерапії піроплазмозу великої рогатої ху­­доби та трипаноміазу мор. свинок і білих мишей. Здійснював випробування арсенобензолу, вивчав його бактеріотропну дію, досліджував синтез арсенонафталіну. Керував дослідж. харч. продуктів, зокрема організував практ. заняття лікарів із сан. дослідж. м'ясних та молоч. продуктів. Започаткував проведення клін. аналізів сечі. Зробив знач. внесок у впровадження результатів наук. роботи в практику земської медицини, розглядав вет. лаб. як єдиний наук. центр для вет. лікарів всієї Харків. губ. Розробив та організував навч. курс теорії імунітету з фіз.-хім. точки зору (з відповід. лекціями виступав 1913 на бактеріол. курсах у Харкові). Переклав та доповнив «Ком­пендиумъ фармакологіи» нім. проф. О. Реґенбоґена (1907). Автор 1-го вітчизн. посіб. «Основы рецептуры» (1908).

Літ.: Тарасенко М. Памяти Василия Андреевича Мостынского // Харьков. мед. журн. 1913. № 10; Медицина в Україні: Бібліогр. слов. Вип. 2. Друга пол. XIX – поч. XX ст. К., 2012.

С. М. Булах


Покликання на статтю