Мосціцький Ігнатій — Енциклопедія Сучасної України

Мосціцький Ігнатій

МОСЦІ́ЦЬКИЙ Ігнатій (Mościcki Ignacy; 01. 12. 1867, с. Межаново, нині Мазовец. воєводства, Польща – 02. 10. 1946, комуна Версуа, кантон Женева, Швейцарія, 1993 перепохов. у Варшаві) – польський державний діяч, фахівець у галузі електрохімії, фізик. Президент Польщі (1926–39). Закін. хім. ф-т Ризької політехніки (1891). Під час навч. спочатку брав участь у націоналіст., а потім – соціаліст. рухах. Був одним з учасників підготовки замаху на рос. чиновників (виготовив бомбу), після невдалого виконання ви­їхав до Великої Британії, продов­жуючи співпрацю із Закордон. союзом польс. соціалістів. Навч. у Тех. коледжі; згодом студіював фізику та математику у Фрайбур. ун-ті (Швейцарія), де 1897–1901 й працював асист. каф. фізики. 1901–12 – тех. кер. підпр-ва, що виробляло азотну кислоту за розробленими М. методами; 1916 разом із К. Клінґом заснував Львів. НДІ «Метан», що існував до 1922, та видавав ж. «Metan» (від 1920 – «Przemysł Chem.»); у 1922–26 – дир. комбінату азот. сполук у Кролевській Гуті (нині м. Хожув Сілез. воєводства); 1928–30 ініціював створення Держ. ін-ту азот. сполук у Тарнуві (нині Малопольс. воєводства; обидва – Польща). 1912–25 – звичай. проф. каф. технології неорган. хімії та тех. електрохімії, 1915–17 – декан хім. ф-ту, 1925 – ректор Львів. політехніки; 1925–26 – зав. каф. тех. електрохімії Варшав. політехніки. У вересні 1939 емігрував до Румунії, у грудні того ж року – до Швейцарії. Був почес. д-ром Львів. політехніки (1926) і ун-ту (1928). Окрім видобутку азот. кислоти з повітря шляхом синтезу оксидів азоту в електр. дузі, розробив також низку ін. важливих хім.-фіз. технологій використання нафти та газу. Як соратник і послідовник польс. лідера Ю. Пілсудського, М. тривалий час залишався «символом» режиму «санації» в Польщі, підтримував ідею незалежної України без зх. земель. Сприяв деяким українцям з Галичини долати життєві негаразди (зокрема П. Франку).

Пр.: O stratach dielektrycznych w kon­densatorach // Roczn. Akad. Um. w Krako­wie. 1904; Über Hochspannung-Kondensa­toren // Elektrotech. Z. 1904. Bd. 26; La production de l'acide a zotique au moyen de l'air // Revueelectriąue. 1907. T. 8; W sprawie azotowej w Polse // Metan. 1919. № 3; Najważniejsze warunki celowej roz­budowy premysłu chemicznego w Polsce // Przemysł Chem. 1923. № 7; W sprawie produkcji stężonego kwasu azotowego w Polsce // Там само. 1925. № 9.

Літ.: H. Cepnik. Ignacy Mościcki Prezy­dent Rzeczypospolitej Polskiej. Zarysżycia i działalności. Warszawa, 1933; Cz. Ścis­łowski. Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki jakobadacz naukowy i wynalazca. Płock, 1934; L. Stolarzewicz. Włodarz Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. Człowiek Uczony. Warszawa; Katowice, 1937; А. Chojnowski, P. Wróbel. Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczy­pos­politej. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1992; S. Nowinowski. Prezydent Ignacy Mościcki. Warszawa, 1994; H. Lichocka. Ignacy Moś­cicki. Radom, 2011.

Л. О. Зашкільняк


Покликання на статтю