Мотика Ґжеґож — Енциклопедія Сучасної України

Мотика Ґжеґож

МОТИ́КА Ґжеґож (Motyka Grzegorz; 29. 01. 1967, с. Осьниця, нині Мазовец. воєводства, Польща) – польський історик. Закін. Люблін. катол. ун-т (Польща, 1992). Захистив дис. «Walki polsko-ukraińskie na zie­miach dzisiejszej Polski w latach 1943–1948» (1998, докторат з історії) та «Ukraińska partyzantka. Działalność Organizacji Ukraińs­kich Nacjonalistów i Ukraińskiej Pow­stańczej Armii 1942–1960» (2007, д-р габіліт. з політології). Від 1994 працював у Ін-ті політ. дослідж. Польс. АН (Варшава); також викладав на каф. українознавства Яґеллон. ун-ту в Кракові; від 2011 – чл. ради Ін-ту нац. пам'яті Польщі; від 2016 – дир. Ін-ту політ. дослідж. Польс. АН (Варшава). Наук. дослідження: польс.-укр. взаємини 1939–89; боротьба рад. спецслужб із повстан. рухом у Литві, Латвії, Білорусі, Україні та Естонії 1939–53. Монографія М. «Od rzezi wołyńskiej do akcji “Wisła”» (Kraków, 2011; укр. мовою – К., 2013) у 2012 визнана ж. «Polityka» кращою істор. працею року в Польщі.

Пр.: Company i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945–1947. Warszawa, 1997 (спів­авт.); Antypolska Akcja OUN-UPA 1943–1944. Fakty i interpretacje. Warsza­wa, 2002 (спів­авт.); Służby Bezpiec­zeń­stwa Polski i Czechosłowacji wobec Ukraiń­ców 1945–1989. Warszawa, 2005 (спів­авт.); Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z podziemiem 1944–1953. Kraków, 2014; Wołyń'43. Ludobójcza czyst­ka – fakty, analogie, polityka his­toryczna. Kraków, 2016.

В. Ю. Макар


Покликання на статтю