Мотиль Романа Ярославівна — Енциклопедія Сучасної України

Мотиль Романа Ярославівна

МОТИ́ЛЬ Романа Ярославівна (06. 12. 1968, Львів) – мистецтвознавець. Дочка Я. Шеремети. Канд. мистецтвознавства (2000). Чл. Спілки критиків та істориків мист-ва (1998), НТШ (2010). Закін. відділ худож. кераміки Львів. ін-ту приклад. та декор. мист-ва (1993). Працювала 1993–94 художником-реставратором Львів. філії Укр. н.-д. реставрац. центру України; 1997–2001 – м. н. с. відділу нар. мист-ва Ін-ту народознавства НАНУ (Львів); від 2001 – в Ін-ті арх-ри Нац. ун-ту «Львів. політехніка»: від 2008 – доц. каф. дизайну та основ арх-ри, від 2013 – ст. н. с., асист. каф. дизайну та основ арх-ри. Наук. дослідження: питання історії, теорії та практики нар. і профес. мист-ва, укр. неполи­в'яна та сучасна художня кераміка.

Пр.: Трипільська культура як мистець­кий феномен доби енеоліту // Укр. керамол. журн. 2005. № 1–4; Гончарські осередки Буковини // Вісн. Харків. академії дизайну і мист-в. Сер. Мистецтвознавство. 2010. № 1; Українська димлена кераміка ХІХ – поч. ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості. Л., 2011; Загальнонаціональні і локальні особливості української теракоти // Народозн. зошити. Л., 2014. № 5; До історії народної кераміки середини ХХ – початку ХХІ століття // Вісн. Харків. академії дизайну і мист-в. Сер. Мистецтвознавство. 2015. № 8; Мастерская «Покутская керамика»: традиции и новаторство // Зборнік дакладаў і тезісаў VIІ Міжнароднай навукова-практычнай канфе­рэн­цыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 24–25 лістапада 2016 года). Мінск, 2017. Т. 2.

А. В. Колупаєва


Покликання на статтю