Мотлях Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Мотлях Олександр Іванович

МО́ТЛЯХ Олександр Іванович (27. 04. 1967, м. Носівка Черніг. обл.) – правознавець, поліграфолог. Д-р юрид. н. (2014), проф. (2015). Закін. Київ. ун-т (1991), Нац. академію внутр. справ України (Київ, 2000). Від 1991 працював кор.; від 1997 – зав. лаб. каф. криміналістики, кримінал. права та процесу, 2005–06 – в. о. декана та декан юрид. ф-ту Академії праці і соц. відносин; від 2008 – зав., від 2011 – проф. каф. кримінал. права та процесу Юрид. ін-ту Нац. авіац. ун-ту (обидва – Київ); від 2014 – пров. н. с. наук. лаб. із проблем досуд. розслідування Навч.-наук. ін-ту № 1 Нац. академії внутр. справ. Наук. дослідження: кримінал. процес, криміналістика, судова експертиза.

Пр.: Криміналістика: криміналістич­на техніка: Навч. посіб. 2006; Методика розслідування комп'ютерних злочинів. 2010; Поліграф: наукова природа походження, нормативно-правове регулювання та допустимі межі застосування. 2012; Аудіовізуальна психофізіологічна діагностика людини: історія, теорія, практика. 2013 (спів­авт.); Практика призначення та проведення судових психофізіологічних експертиз й експертних досліджень із використанням комп'ю­терного поліграфа (методичні та практичні рекомендації): Посіб. 2015 (спів­авт.); усі – Київ.

С. С. Чернявський


Покликання на статтю