Моторин Руслан Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Моторин Руслан Миколайович

МОТО́РИН Руслан Миколайович (11. 03. 1949, с. Калінінське, нині м. Кара-Балта, Киргизстан) – економіст. Д-р екон. н. (1999), проф. (2001). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1973), де й працював від 1976 (нині екон. ун-т): 2000–04 – зав., 2004–07 – проф. каф. статистики; водночас 1995–96 – зав. відділу макроекон. статистики НДІ статистики Держ. ком-ту статистики України; 2005–07 – проректор з наук.-пед. діяльності, 2008–16 – зав. каф. обліку, аудиту і статистики Укр. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі (обидва – Київ); від 2016 – проф. каф. статистики та економетрії Київ. торг.-екон. ун-ту. Наук. дослідження: екон. статистика, міжнар. статистика, система нац. рахунків.

Пр.: Міжнародні економіко-статистичні стандарти. К., 1995; Система на­ціональних рахунків: Навч. посіб. К., 2001 (спів­авт.); Міжнародна економічна статистика: Підруч. К., 2004; Економічна статистика: Навч. посіб. К., 2005 (спів­авт.); Статистика для економістів: Навч. посіб. 3-є вид. К., 2013 (спів­авт.); Нові тренди в міжнародній статистиці // Статистика України. 2017. № 3.

А. В. Головач


Покликання на статтю