Моторний Віталій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Моторний Віталій Павлович

МОТО́РНИЙ Вiталiй Павлович (28. 07. 1940, м. Мелiтополь Запоріз. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1975), проф. (1977), чл.-кор. НАНУ (2000). Засл. дiяч н. i т. України (1991). Держ. премiя України в галузi н. i т. (1994), премія ім. М. Лаврентьєва НАНУ (2010). Закiн. Днi­проп. ун-т (нині Дніпро, 1963), де від 1966 й працює: 1974–2010 – зав. каф. теорії функцій, від 2010 – проф. каф. матем. аналізу та теорії функцій, водночас 1977–80 – декан мех.-мат. ф-ту. Наук. до­­слiдж.: наближення класів функцій алгебрич. поліномами з урахуванням розташування точки на відрізку, оцінка зростання узагальнених констант Фур'є–Якобі та характер збіжності рядів Фур'є за многочленами Якобі у просторах інтегров. функцій, оптимізація квадратур. формул на класах диференційов. функцій, екстремал. властивості сплайн-функцій і поперечники деяких класів періодич. функцій, найкраще наближення класів диференційов. функцій у середньому.

Пр.: Оптимальное восстановление функций и функционалов. Дн., 1994 (спів­авт.); Наилучшее приближений классов дифференцируемых функций алгебраи­ческими многочленами в среднем // Тр. Матем. ин-та РАН. 1995. Т. 210; On the optimality of the rectangle formula in the space of periodic differentiable Func­tions // East Jour. Appr. 1999. № 3; Приближение интегралов дробного порядка алгебраическими многочленами // УМЖ. 1999. № 5, 7; Приближение неко­торых классов сингулярных интегралов алгебраическими многочленами // Там само. 2001. № 3; Об одностороннем приближение усеченных степеней алгебраическими многочленами в среднем // Тр. Матем. ин-та РАН. 2005. Т. 248 (спів­авт.); Теория аппроксимации и гармонический анализ. К., 2012; Обобщенные константы Лебега и сходимость рядов Фурье–Якоби в пространствах L1, A, B // УМЖ. 2014. № 2.

В. О. Кофанов


Покликання на статтю