Мохнюк Юрій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Мохнюк Юрій Миколайович

МОХНЮ́К Юрій Миколайович (18. 04. 1924, м. Ковель, нині Волин. обл. – 07. 04. 2004, Київ) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (1972), проф. (1974). Засл. діяч н. і т. України (1999). Закін. Львів. мед. ін-т (1950). Працював лікарем. Від 1957 – у Київ. НДІ туберкульозу і груд. хірургії (нині Ін-т фтизіатрії і пульмонології НАМНУ): кер. відділу торокал. хірургії (1963–69), зав. відділу вродж. вад серця (1969–70); від 1972 – у Нац. мед. ун-ті (Київ): зав. каф. заг. хірургії (1973–80), зав. (1980–89), проф. (1990–2004) каф. факультет. хірургії № 1, проректор лікув. та консультатив. роботи (від 1987). Наук. дослідж. з торокал., ургент. та гній. хірургії, хірург. гастроентерології. Одним із перших в Україні розпочав проводити операції на серці зі штуч. кровообігом.

Пр.: Первый опыт чрезжелудоч­ко­вых комиссуротомий при митральном стено­зе // ГХ. 1961. № 1; Актуальные вопросы хирургического лечения неспецифичес­кого язвенного колита // КХ. 1982. № 2; Оценка функциональных исходов хирургического лечения пороков сердца // Мат. Всесоюз. конф. «Новые методы функцион. диагностики в хирургии». Мос­ква, 1990 (спів­авт.); Оптимизация диа­гностики острой послеоперационной кишечной непроходимости // Общая и неотлож. хирургия: Сб. Х., 1991. Вып. 22 (спів­авт.); Актуальні питання методики навчання студентів на кафедрі факультетської хірургії // 150 р. кафедрі факультет. хірургії Укр. мед. ун-ту. К., 1994 (спів­авт.).

Літ.: Юрий Николаевич Мохнюк // КХ. 1984. № 4.

А. Я. Бендет


Покликання на статтю