Мохончук Сергій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Мохончук Сергій Михайлович

МОХОНЧУ́К Сергій Михайлович (02. 01. 1970, с. Букачівці Рогатин. р-ну Івано-Фр. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2015). Закін. Укр. юрид. академію (Харків, 1995). У 1995 і 1998–2000 працював в Ун-ті внутр. справ; від 2000 (з перервою) – у Нац. юрид. ун-ті (обидва – Харків): від 2016 – проф. каф. кримінал. права № 1; 2010–14 – нач. Гол. упр. юстиції у Харків. обл. Досліджує проблеми кримінал. відповідальності за тероризм, а також злочинів проти миру та безпеки людства.

Пр.: Кримінальна відповідальність за тероризм. Х., 2000; Проблеми юридичної кваліфікації злочинів проти миру і безпеки людства // Юрист України. 2011. № 4; Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві і законі. Х., 2013; Кримінально-правова охорона миру та безпеки людства. Х., 2014.

В. М. Трохименко


Покликання на статтю