Мохонько Анатолій Захарович — Енциклопедія Сучасної України

Мохонько Анатолій Захарович

МОХО́НЬКО Анатолій Захарович (20. 07. 1947, м. Мукачеве Закарп. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1994), проф. (2005). Закін. Львів. ун-т (1970). Відтоді учителював. Від 1972 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: від 2001 – проф. каф. вищої математики. Наук. дослідження: взаємозв’язок неванліннів. характеристик суперпозиції рац. і алгеброїд. функцій над полем алгеброїд. функцій; оцінка модуля логарифміч. похідної функції мероморф. у кутовій області; асимптот. властивості аналіт. функцій з логарифміч. чи істотно особливою точкою, що задовольняють диференціал. рівняння; можливість мероморф. продовження локал. розв’язку; швидкість зростання багатознач. алгеброїд. розв’язків з трансцен­дент. коефіцієнтами.

Пр.: О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций // Теория функций, функционал. анализ и их приложения: Сб. Х., 1971. Вып. 14; Оценки неванлинновских характеристик алгеброидных функций и их приложения к дифференциальным уравнениям // Сибир. матем. журн. 1982. Т. 23, № 1; Оценка модуля логарифмической производной функции, мероморфной в угловой области и ее применение // УМЖ. 1989. Т. 41, № 6; Збірник прикладних задач з математики для будівельних спеціальностей. Л., 1999 (спів­авт.); Комбінаторика: Навч. посіб. Л., 2002 (спів­авт.); Математичний аналіз: Навч. посіб. Л., 2003. Ч. 1 (спів­авт.); On growth order of solutions of differential equations in a neighborhood of a branch point // Mate­matychni studii. 2013. Vol. 40, № 1 (спів­авт.); Дефектные значения решений диф­ференциальных уравнений с точкой ветвления // УМЖ. 2014. Т. 66, № 7 (спів­авт.).

А. А. Гольдберг, О. В. Шишка

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
А. А. Гольдберг, О. В. Шишка . Мохонько Анатолій Захарович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=68796 (дата звернення: 25.09.2021)