Моцний Петро Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Моцний Петро Євгенович

МО́ЦНИЙ Петро Євгенович (17. 10. 1907, с. Солоне, нині смт Дніпроп. обл. – 11. 10. 1971, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – нейрофізіолог, біохімік. Д-р біол. н. (1955), проф. (1955). Закін. Дніпроп. ІНО (1932), де відтоді й працював (нині ун-т): зав. лаб. біофізики, від 1936 – н. с., заст. дир. з наук. роботи НДІ фізіології, 1955–71 – зав. каф. фізіології людини і тварин, 1971 – засн. і проф. каф. біоніки. Вивчав механізми регуляції центр. апарату спин. мозку, функціон. роль тимчас. змін у діяльності організму за характером прояву найважливіших параметрів процесу збудження – хронаксії, акомодації, фізіол. лабільності.

Пр.: О влиянии поляризации двига­тельных центров на спинно-мозговые рефлексы у теплокровных в связи с вопросом о природе рецепторного торможения // Пробл. соврем. физиологии нерв. и мышеч. системы. Тбилиси, 1956; О механизмах угнетения первого негативного компонента потенциала дор­сальной поверхности спинного мозга при повторной стимуляции периферического нерва // Науч. докл. ВШ. Биол. науки. 1967. № 9 (спів­авт.); О регулировании сигналов в различных участках внутримозговой рефлекторной дуги // Там само. 1968. № 11 (спів­авт.).

Літ.: Шугуров О. А. Петр Евгеньевич Моцный и школа физиологии Днепро­петровского госуниверситета // Мат. Всеукр. наук. конф. «Сучасні пит. фізіо­логії та медицини», присвяч. 85-річчю заснування каф. фізіології людини і тварин та 100-річчю з дня народж. П. Моц­ного (26–28 вересня 2007). Дн., 2007.

О. Б. Мурзін


Покликання на статтю