Мочалін Євген Валентинович — Енциклопедія Сучасної України

Мочалін Євген Валентинович

МОЧА́ЛІН Євген Валентинович (05. 08. 1960, м. Кременчук Полтав. обл.) – фахівець у галузі механіки рідини, газу та плазми. Канд. фіз.-мат. (1994), д-р тех. (2009) н., проф. (2011). Закін. Харків. авіац. ін-т (1983). Працював у Донбас. тех. ун-ті (м. Алчевськ Луган. обл., 1985–2014): від 1994 – зав. каф. теор. та буд. механіки, за сумісн. – зав. відділу гідродинаміки (1999–2003) і лаб. гідродинаміки та фільтрувал. техніки (2003–09) НДПКІ при цьому ун-ті; 2014–16 – проф. каф. гідрогаз. систем Нац. авіац. ун-ту (Київ); 2016–17 – проф. каф. фізики енергет. систем Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т»; від 2017 – засл. проф. каф. інж. механіки, кер. наук. групи гідрогаз. машинобудування Джедзян. пед. ун-ту (м. Цзіньхуа, Китай). Наук. дослідження: гідродинаміка і теплообмін у полях відцентрових сил; одно- та двофазні турбулентні потоки навколо обертової проникної поверхні; розділення фаз динам. фільтруванням; обчислюв. гідромеханіка; матем. та чисел. моделювання інж. мех. процесів.

Пр.: Математическое моделирование и приближенное решение инженер­ных задач механики: Учеб. пособ. Алчевск, 1998; Проблемы промышленной очистки жидкостей от механических за­грязнений и применение ротационных фильтров // ПТ. 2009. Т. 31, № 2 (спів­авт.); Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных массовых сил. Т. 8: Гидродинамика закрученного потока в ротационных фильтрах. К., 2010 (спів­авт.); Centrifugal instability and turbulence development in Taylor–Couette flow with forced radial throughflow of high intensity // Physics of Fluids. 2015. Vol. 27 (спів­авт.); Прикладна механіка: Навч. посіб. К., 2017 (спів­авт.).

В. М. Турік

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю