Мочульський Василь Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Мочульський Василь Миколайович

МОЧУ́ЛЬСЬКИЙ Василь Миколайович (01(13). 01. 1856, с. Ананьївка Ананьїв. пов. Херсон. губ., нині с. Стрюкове Микол. р-ну Одес. обл. – 07. 01. 1920, Одеса) – літературознавець, мовознавець, фольклорист, історіограф. Батько К. Мочульського. Проф. (1893). Закін. Новорос. ун-т в Одесі (1879). Викладав рос. мову та словесність, лат., церк.-слов'ян. мови в 3-й г-зії (1879–81) та духов. уч-щі (1881–88) в Одесі; від 1889 – приват-доц., від 1895 – екстраординар., від 1900 – ординар., від 1914 – засл. проф. каф. історії рос. мови та літ-ри істор.-філол. ф-ту Новорос. ун-ту. 1891–93 – у наук. відрядженні за кордоном. 1893 у Харків. ун-ті захистив магістер. дис. на тему «Следы народной Библии в славянской и в древнерусской письменности». Учасник 13-го (Катеринослав, нині Дніпро, 1905) і 14-го (Чернігів, 1908) археол. з'їздів. Наук. дослідж. у галузі порівнял.-істор. літературознавства. Низку розвідок присвятив питанням давньорус. писемності, істор.-культур. процесу 17–19 ст. Ґрунтовно описав рукописи відомого історика й славіста В. Григоровича.

Пр.: Историко-литературный анализъ стиха о Голубиной книгѣ. Варшава, 1887; Описаніе рукописей В. И. Григоровича. О., 1890; Слѣды народной Библіи въ славянской и въ древне-русской письменности. О., 1893; Малороссийские и петербургские повести Н. В. Гоголя. О., 1902; Слова и поученія, направленные противъ языческихъ вѣрованій и обря­довъ: Къ бытовой исторіи болгаръ. О., 1903; Новиковские журналы XVIII в. «Трутень» и «Живописецъ» (1769–1772). Варшава, 1909.

Літ.: Попова Т., Станко В. Истори­чес­кие исследования в Одесском университете: традиции и современность // Вест. Одес. ун-та. 1995. Вып. 1; G. Haus­mann. Universitat und stadtische Gesells­chaft in Odessa, 1865–1917: soziale und nationale Selbstorganisation an der Pe­­­ripherie des Zarenreiches. Stuttgart, 1998; Левченко Г. Мочульський Василь Мико­лайович // Одес. історики. Т. 1 (поч. ХІХ – серед. ХХ ст.). О., 2009; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Г. С. Левченко


Покликання на статтю