Мочутковський Йосип Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Мочутковський Йосип Йосипович

МОЧУТКО́ВСЬКИЙ Йосип Йосипович (1845, Херсон. губ. – 23. 05(05. 06). 1903, м. Павловськ, нині С.-Пе­тербур. міськради, похов. в Одесі) – лікар-невролог, бактеріолог, бальнеолог, громадський діяч. Д-р медицини (1877), проф. (1895). Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1869). Працював 1870–93 в Одес. міській лікарні, де 1877 організував й очолив нерв. відділ.; водночас від 1880 – приват-доц. каф. внутр. хвороб Військ.-мед. академії в С.-Пе­тербурзі. Дійс. чл. (від 1870), голова (1890–93), почес. чл. (від 1893) Т-ва одес. лікарів; співзасн. і голова (1876–93), почес. чл. (від 1887) Одес. бальнеол. т-ва. Чл.-засн. благодій. Т-ва піклування про хворих дітей (1887). Засн. і ред. «Южнорусской медицинской газеты» (1892–95). На власні кошти збудував приміщення для дит. амбулаторії в Одесі (1890). У 1893 переїхав на постійне проживання до С.-Пе­тербурга, був консультантом, від 1985 – проф., зав. каф. нерв. хвороб Клін. ін-ту Великої княгині Олени Павлівни. Підтвердив етіол. роль спірохет у захворюванні на поворот. тиф. 1876 провів дослід із самозараження кров'ю хворого на висип. тиф, довівши можливість поширення цього захворювання через кровосисних комах. Застосував метод витягування хребта у лікуванні хвороб нерв. системи; розробив прилади для дослідж. нерв. системи. Основоположник лиманолікування.

Пр.: Экспериментальное изслѣдова­ние прививаемости тифа и другихъ ин­фекционныхъ болезней // Моск. врачеб. вѣст. 1876. № 4; Материалы къ изученію врачебной стороны одесскихъ лима­новъ. Собраны на Хаджибейскомъ лимане. Терапевтическая часть. О., 1876; Физиологическая часть. О., 1883; Мате­риалы для патологіи и терапіи возвратнаго тифа. О., 1877; Примененіе подвешиванія больныхъ къ леченію некоторыхъ расстройствъ спинного мозга // Врачъ. 1883. № 17–18, 20–21; Лекціи о спинной сухотке, читанные для врачей въ Клини­ческомъ институте Великой княгини Еле­ны Павловны въ 1896 и 1897 годахъ // Там само. 1898. № 22–25, 27–28; О прививаемости сыпного тифа // Рус. арх. патологіи, клин. медицины и бактерио­логіи. 1900. Т. 9, вып. 1.

Літ.: Дяченко С. С. Мочутковский и его героические опыты // ВД. 1954. № 2; Васильев К. К. Осип Осипович (Иосиф Иосифович) Мочутковский / Jozef Moczut­kowski (1845–1903) и его роль в изучении лечебных свойств одесских лиманов // Historia kultury uzdrowiskowej w Europie. Wrocław, 2012.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю