Мошель Микола Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Мошель Микола Васильович

МО́ШЕЛЬ Микола Васильович (11. 09. 1946, с. Смолигівка Любец., нині Ріпкин. р-ну Черніг. обл.) – фізик, фахівець у галузі електротехніки. Канд. фіз.-мат. (1985), д-р тех. (1996) н., проф. (2001). Закін. Черніг. пед. ін-т (1970), де 1976–2002 й працював (нині пед. ун-т): 1996–98 – проф. каф. заг. фізики, 1998–2002 – зав. каф. інформатики й обчислюв. техніки. 1972–76 – у Черніг. філії Київ. НДІ радіоелектроніки; 2002–13 – проф. каф. стандартизації та техноген. безпеки Черніг. ін-ту економіки та упр.; від 2013 – проф. каф. інформ.-вимірюв. технологій, метрології та фізики Черніг. технол. ун-ту. Наук. дослідження: оптична локація; фізика рідких кристалів та їхнє застосування у неруйнів. контро­лі; неруйнів. контроль матеріалів і виробів мікроелектроніки. Розробив спосіб виявлення локал. тепловиділ. дефектів у пластинах соняч. батарей.

Пр.: Проводимость, диффузия и подвижность носителей заряда в нематических жидких кристаллах // УФЖ. 1980. Т. 25, № 11 (спів­авт.); Использование НЖК для неразрушающего кон­т­роля изделий микроэлектроники // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1989. Т. 53, № 10 (спів­авт.); Аттестация тонких диэлектри­ческих пленок методом НЖК // Пробл. физики и биомед. электроники. К., 1996 (спів­авт.); Фізика навколишнього сере­довища: Навч. посіб. Чг., 1999; Основи цифрової електроніки і автоматики: Навч. посіб. Чг., 2006 (спів­авт.); Статистичний контроль та управління якістю продукції: Навч. посіб. Чг., 2010 (спів­авт.); Основи метрології і стандартизації: Навч. посіб. Чг., 2011; Практикум з метрології. Чг., 2011; Термо-діелектричний ефект у рідких кристалах // Вісн. Черніг. технол. ун-ту. Сер. Тех. науки. 2014. № 1 (спів­авт.).

В. О. Дятлов


Покликання на статтю