Мошкін Венедикт Феофанович — Енциклопедія Сучасної України

Мошкін Венедикт Феофанович

МО́ШКІН Венедикт Феофанович (25. 04. 1935, м. Воронеж, РФ) – фахівець у галузі зварювання. Д-р тех. н. (1991). Закін. Київ. політех. ін-т (1957). Працював на вироб-ві (1957–59); від 1959 – в Ін-ті електрозварювання НАНУ (Київ), де пройшов шлях від інж.-конструк­тора до кер. відділу (від 1963) та дир. Дослід. конструктор.-технол. бюро (1987–2001), у 2001–09 – гол. н. с. відділу технології зварювання газо-, нафтопровід. труб. Наук. дослідження: створення серій. та спеціалізов. зварюв. апаратури і технологій для дугового, контакт., електронно-промен. зварювання сталей, сплавів і пластмас, складал.-зварюв. верстатів та ус­таткування.

Пр.: Технология и оборудования для сварки двухшовных сварных труб диаметром 1420 мм для магистральных газопроводов // Черная металлургия. 1985. № 7; Технология и оборудование для сварки труб большого диаметра // Пробл. сварки и спец. электрометал­лургии: Сб. науч. тр. К., 1990; Автоматичні керування електрозварюваними процесами і установками. К., 1994; Но­вые механизмы для импульсной подачи электродной проволоки // АС. 1996. № 5; Выбор конструкции одностороннего захвата для импульсной подачи электродной проволоки // СП. 2001. № 4 (усі – спів­авт.).

О. М. Корнієнко


Покликання на статтю