Мороз Іван Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Мороз Іван Іванович

МОРО́З Іван Іванович (28. 08. 1910, с. Ромодан, нині смт Миргород. р-ну Полтав. обл. – 30. 11. 1991, Київ) – фахівець у галузі промисловості будівельних матеріалів і виробів. Д-р тех. н. (1968), проф. (1972). Закін. Миргород. індустр.-керам. ін-т (1931). Працював в Оріхів. (Запоріз. обл., 1931–32) і Миргород. (1934–37) керам. технікумах; від 1937 – на інж. і керів. посадах на підпр-вах пром-сті буд. матеріалів, зокрема 1946–55 – нач. тресту, нач. упр. з-дами буд. матеріалів Мін-ва шляхів сполучень СРСР, 1956–58 – міністр промбудматеріалів УРСР, 1958–59 – 1-й заст. голови Міськ­буду УРСР, 1959–62 – дир. Київ. домобуд. комбінату, 1962–75 – дир. НДІ скляної та фарфоро-фаянс. пром-сті (Київ); 1975–88 – проф. каф. товарознавства пром. товарів Київ. торг.-екон. ін-ту. Досліджував проблеми вдосконалення технологій вироб-ва буд. матеріалів.

Пр.: Технология строительной керамики: Учеб. пособ. К., 1961; Пути повы­шения качества фарфоро-фаянсовых изделий. К., 1964; Автоматизация производства фарфоро-фаянсовых изделий. К., 1965; Механизация и автоматизация производственных процессов. К., 1967; Химически-стойкие керамические материалы и изделия в про­мыш­ленности. К., 1968; Технология строительной керамики: Учеб. пособ. К., 1972; Справочник по фарфоро-фаянсовому производству. Т. 1–2. Москва, 1976–80 (спів­авт.); Технология фарфоро-фаян­совых изделий: Учеб. пособ. Москва, 1984.

В. Д. Кучеренко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю