Мороз Леонід Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Мороз Леонід Васильович

МОРО́З Леонід Васильович (01. 08. 1956, с. Хопків Ківерців. р-ну Волин. обл.) – фахівець у галузі автоматики й телемеханіки. Д-р тех. н. (2013). Закін. Львів. політех. ін-т (1978). Працював у НВО «Система» (Львів, 1978–80); від 1980 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: від 2016 – проф. каф. безпеки інформ. технологій. Осн. напрям наук. дослідж. – ітераційні методи та засоби обчислення елементар. функцій.

Пр.: Число-імпульсні функціональні перетворювачі з імпульсними зворотними зв'язками. Л., 2011; Обчислювач обернено пропорційної функції на число-імпульсному квадраторі // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2014. № 802; Simple hybrid scaling-free CORDIC solution for FPGAs // Intern. J. of Reconfigurable Computing. 2014. Vol. 5; Швидкодіючий гібридний CORDIC-обчислювач тригонометричних функцій // Наук. вісн. Нац. лісотех. ун-ту України. Л., 2014. Вип. 24.8 (усі – спів­авт.).

Л. В. Волкова


Покликання на статтю