Мороз Віктор Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Мороз Віктор Васильович

МОРО́З Віктор Васильович (30. 07. 1941, м. Зоринськ, нині Перевал. р-ну Луган. обл. – 07. 10. 2007, Київ) – математик. Канд. фіз.-мат. (1980), д-р тех. (1991) н. Закін. Київ. ун-т (1968). Працював 1968–92 та 1993–97 в Ін-ті кібернетики НАНУ: 1993–97 – пров. н. с.; 1992–93 – 1-й заст. кер. Апарату Ради нац. безпеки України Адміністрації Президента України; від 1997 – пров. н. с. Міжнар. наук.-навч. центру інформ. технологій та систем НАНУ (усі – Київ). 1981–91 як гол. конструктор виконував роботи зі створення та впровадження автоматиз. систем упр. тех. боє­здатністю флотів ВМС СРСР; 1992–93 брав участь у розробленні наук. основ Концепції нац. безпеки України та комплексу нормат.-методол. документів, покладених в основу створення і діяльності першої в незалеж. Україні Ради нац. безпеки України та її Апарату.

Пр.: Об одном представлении отношений и преобразованиях их графиков // Кибернетика. 1980. № 3; Автоматизированная система интегрированной обработки данных «Гермес–3» // УСМ. 1987. № 1; Методы ресурсосберегающего планирования эксплуатации военно-морской техники флота. К., 1989; О языке спецификации управления распреде­ленными вычислениями в АСУ // Кибернетика. 1990. № 4; О языке спецификации обработки технико-экономических показателей // Там само. 1991. № 4; Національна безпека України – безпека людини. К., 1994.

О. О. Родіонов


Покликання на статтю