Міхільов Олександр Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Міхільов Олександр Дмитрович

МІХІЛЬО́В Олександр Дмитрович (28. 07. 1936, с. Петрівське Балаклій. р-ну Харків. обл.) – літературо­знавець, перекладач. Д-р філол. н. (1990), проф. (1991). Закін. філол. ф-т (1964) та ф-т іноз. мов (1974) Харків. ун-ту, де від 1964 й викладав: 1982–2013 – зав. каф. історії зарубіж. літ-ри і класич. філології; 2014–15 – зав. каф. нім. філології та зарубіж. літ-ри Мелітоп. пед. ун-ту (Запоріз. обл.); від 2015 – проф. каф. теорії та практики перекладу англ. мови, від 2016 – каф. теорії перекладу та практики нім. мови Чорномор. ун-ту (Миколаїв). Наук. дослідження: розвиток і взаємодія худож.-естет. систем; концептуал. худож. синтез як магістрал. напрям літ-ри; функціонування комічного в сучас. літ-рі та мист-ві; філос. сенси літ-ри. Перекладає із сучас. франц. літ-ри (Ж. Дютур, С. Антоніо, К. Давид).

Пр.: Пафос утверждения и отрицания: природа комического в драматургии Ромена Роллана. Х., 1979; Французская сатира второй половины XX века: социально-геологический аспект и поэтика. Х., 1989; Литературно-эстетические ориентации XX века в исторической перспективе // Post office: образы времени – образы мира. 2000. № 484; Курт Воннегут: специфика художественного мира. Л.; Х., 2003 (спів­авт.); Избранные работы: [Сб. науч. тр]. Х., 2012.

Літ.: Александр Дмитриевич Михилев – профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина: Биобиблиогр. указ. Х., 2011.

Н. В. Коваль


Покликання на статтю