Мітюков Андрій Каленикович — Енциклопедія Сучасної України

Мітюков Андрій Каленикович

МІТЮКО́В Андрій Каленикович (09(21). 03. 1871, с. Бірки, нині Козелец. р-ну Черніг. обл. – ?) – правознавець. Закін. юрид. ф-т Ун-ту св. Володимира в Києві (1896), де був залишений для підготовки до професор. звання на каф. римського права. 1897–1900 стажувався у Відні та Берліні. Після повернення склав магістер. іспити і став приват-доц. римського права Ун-ту св. Володимира. Від 1903 служив чиновником з особл. доручень Київ. казен. палати. 1906 захистив дис. за монографією «Отвѣтственность продавца за эвикцію въ историко-сравнительномъ освещѣніи» (К., 1906), отримав ступ. магістра, признач. екстраординар. проф. каф. римського права Ун-ту св. Володимира. Водночас від 1907 викладав на Київ. вищих жін. курсах (читав курс історії римського права), від 1908 – у Київ. комерц. ін-ті (вищу теорію права та цивіл. право і процес). Від 1911 – екстраординар. проф. Моск. ун-ту; за сумісн. від 1912 – екстраординар. проф. Імператор. ліцею цесаревича Миколи. Навесні 1917 звільн. із Моск. ун-ту серед ін. 104-х «неблагонадій.» з погляду влади професорів. Відтоді – приват-доц., від 1919 – ординар. проф. Київ. ун-ту. З утворенням у Київ. ін-ті нар. госп-ва юрид. ф-ту (1922) читав курс історії та теорії зх.-європ. приват. права, керував цивіліст. семінаром. Вивчав природу компенсації (заліку), аукціон, історію екстраординар. процесу в епоху римського принципату, розробляв питання сімей. та спадк. права. Його праці містять історико-порівнял. аналіз римського та чинного права. Як знавець джерел римського права уклав єдиний у вітчизн. літ-рі поч. 20 ст. навч. посібник – «Хрестоматія по институціямъ гражданскаго права и гражданскаго процесса» (К., 1908). У рукопису залишився нарис М. «Юридическая природа Римской имперіи какъ государства федеративнаго». Він доповнив і перевидав «Курсъ римскаго права» (К., 1902; 1909; 1912) свого батька – проф. римського права, декана юрид. ф-ту, ректора Ун-ту св. Володимира К. Мітюкова (1823–85). У рад. час досліджував солідарні зобов'язання. 1927 звільн. із роботи. Подальша доля достовірно невідома: за деякими даними, помер 1934.

Пр.: Экстраординарный процессъ. 1900; Зачетъ. 1900; Объ аукціонѣ въ Ри­мѣ. 1903; Іn diem addiction, какъ частный случай аукціонной продажи. 1904; От­вѣтственность продавца за эвикцію. 1906; Дополненіе къ курсу римскаго права К. А. Митюкова. 1909 (усі – Київ).

Л. В. Міхневич


Покликання на статтю