Мітченко Тетяна Євгенівна — Енциклопедія Сучасної України

Мітченко Тетяна Євгенівна

МІ́ТЧЕНКО Тетяна Євгенівна (25. 12. 1951, Київ) – фахівець у галузі очищення води. Д-р тех. н. (1996), проф. (2015). Закін. Київ. політех. ін-т (1974). Працювала н. с. лаб. екол. проблем НДІ хлор. пром-сті (1974–96); від 1996 – зав. лаб. іонного обміну та адсорбції, водночас від 2015 – проф. каф. технології неорган. речовин та заг. хім. технології Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». За сумісн. від 1994 – ген. дир. ТОВ «НВО “Екософт”», 1996–2014 – консультант компанії «Dow Chemical» (усі – Київ) за матеріалами для водопідготовки. Гол. ред. ж. «Вода і водоочисні технології» (від 2001). Наук. дослідження: вивчення сорбцій., іонообмін. і мембран. процесів; очищення вод. розчинів від мікродомішок перехід. металів, стіч. вод і технол. розчинів від ртуті, кадмію, іонів кольор. металів; кондиціювання питної води; видалення гумінових речовин із природ. вод сорбцій. методами; створення гібрид. сорбентів на основі відпрацьов. іонообмін. матеріалів; розроблення фільтруючих завантажень для комплекс. очищення води.

Пр.: Оптимизация современных технологий деминерализации морской воды для нужд электроэнергетики // Вест. Нац. тех. ун-та «Харьков. политех. ин-т». 2010. № 11; Особенности применения процесса ультрафильтрации при кондиционировании днепровской воды // Там само. № 13; Properties of Anion Exchange Resins exhausted by Humic Compounds // Desalination and Water Treatment J. 2011. № 25; Optimization of the reverse osmosis seawater demineralization technologies for a power producing industry // Там само; Removal of natural organic matter by ultrafiltration // J. of Water Chemistry and Tecnology. 2014. Vol. 36, № 1; Novel method of stabilizing water pretreatment for reverse osmosis desalination // Water Science and Technology. 2014. Vol. 14, № 3 (усі – спів­авт.).

Л. С. Баштова


Покликання на статтю