Мітін Юрій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Мітін Юрій Володимирович

МІ́ТІН Юрій Володимирович (15. 06. 1941, Севастополь) – лікар-оториноларинголог. Д-р мед. н. (1982), проф. (1984). Засл. діяч н. і т. України (2002). Закін. Куйбишев. мед. ін-т (нині Самара, РФ, 1964), де відтоді й працював: від 1984 – проф. каф. оториноларингології; 1985–2014 – зав. однойм. каф. Нац. мед. ун-ту (Київ). Наук. дослідження: профес. патологія верх. дихал. шляхів; стенози гортані та трахеї у дітей; ото- та риногенні внутр.-черепні ускладнення; нейросенсорна приглухуватість; ургентна ЛОР-допомога. Одним із перших впровадив дихал. трахеобронхоскопію для видалення чужорід. тіл із дихал. шляхів, застосував заг. знеболювання під час операцій на лімфоїд. глотк. кільці у дітей.

Пр.: Профессиональная патология верхних дыхательных путей в химической промышленности. Москва, 1976 (спів­авт.); Острый ларинготрахеит у детей. Москва, 1986; Неионизирующие методы лучевой диагностики заболеваний околоносовых пазух. К., 1994 (спів­авт.); Дифференциальный диагноз по клиническим симптомам в оториноларингологии. К., 2005 (спів­авт.); Невідкладна медична допомога. К., 2006 (спів­авт.; рос. мовою – 2008); Хвороби вуха, горла, носа: Підруч. К., 2010; Оториноларингологія: Підруч. К., 2010; 2011 (спів­авт.).

Літ.: Юрий Владимирович Митин: К 60-летию со дня родж. // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2001. № 3; Москаленко В. Ф., Полякова І. М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1841–2006). К., 2006.

Ю. В. Дєєва


Покликання на статтю