Молодик Анатолій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Молодик Анатолій Володимирович

МОЛОДИ́К Анатолій Володимирович (17. 03. 1934, Москва – 21. 05. 2019, Київ) – фахівець у галузі оптичних та оптико-електрон­них приладів. Д-р тех. н. (1979), проф. (1985). Засл. діяч н. і т. України (1999). Держ. премія СРСР у галузі н. і т. (1976). Премія КМ України (2017). Закін. Моск. вище тех. уч-ще (1957). Працював на з-ді п/с 765 (Москва); від 1961 – на з-ді «Арсенал» (Київ), де про­йшов шлях від конструктора до гол. конструктора з оптич. головок самонаведення (від 2018). За сумісн. 1979–2014 – проф. каф. оптич. приладів Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Наук. дослідження: оптичні системи інфрачервоної (ІЧ) техніки, фотодетектори, підсилювачі фотосигналів, системи стабілізації, пошук та виявлення віддалених об'єктів, стежні системи, методи селекції об'єктів на фоні завад, алгоритми цих систем. Під кер-вом та за безпосеред. участі М. роз­роблено й передано в серійне вироб-во 6 зразків ІЧ-приладів систем керування, 4 із яких є кращими в світі у своєму класі; проведено комплекс дослідж., розрахунків, розробок нових методик в галузі ІЧ-приймачів променистої енергії; розроблено наук. і тех. основи та оригін. конструктивні рішення, що відображені в тематиці оптико-електрон. ІЧ-при­ладобудування. Знач. обсяг його робіт в останнє десятиліття по­в'я­заний із застосуванням ІЧ-при­ймачів нового покоління, насам­перед на напівпровідник. матеріалах InSb і CdHgTe; також розроблено оптичні системи для таких приймачів й електронні цифр. схеми на сучас. мікропроцесорах, що забезпечують функціонування оптико-електрон. приладобудування загалом. Осн. наук. праці закритого характеру.

Пр.: Об измерении параметров и применении иммерсионных приемников лучистой энергии // Воен. радиоэлектро­ника. 1968. Вып. 9; Пороговая чувствительность оптико-электронных приборов с компенсацией аддитивных помех // Оборон. пром-сть. Сер. Х. 1975. Вып. 80; Информативность оптического изображения в оптико-электронных приборах // Оптико-мех. пром-сть. 1976. № 8 (спів­авт.); Логические методы селекции в оптико-электронных приборах // Оборон. пром-сть. Сер. Х. 1978. Вып. 3; Справочник по приемникам оптического излучения. К., 1985 (спів­авт.); Метод юсти­ров­ки оптико-электронных координаторов цели // Вісн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». 2011. Вип. 41 (співавт.).

М. І. Лихоліт


Покликання на статтю