Молодкін Вадим Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Молодкін Вадим Борисович

МОЛО́ДКІН Вадим Борисович (23. 04. 1941, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1985), проф. (1989), чл.-кор. НАНУ (1992). Засл. діяч н. і т. України (2003). Держ. премія України в галузі н. і т. (1994, 2002). Закін. Київ. ун-т (1963). Відтоді працює в Ін-ті металофізики НАНУ (Київ): 1972–78 – вчений секр., 1987–2014 – зав., від 2014 – гол. н. с. відділу теорії твердого тіла, водночас 1994–2004 – заст. дир. з наук. роботи. За сумісн. 1995–2009 – засн. і зав. каф. фізики фотон. фабрик і косміч. фізики металів Київ. ун-ту та НАНУ. Осн. наук. дослідж. у галузі теорії твердого тіла та фізики металів, теорії взаємодії випромінення з речовиною. Зробив знач. внесок у розвиток кристалографії, створивши теорію багатократ. дифуз. і Бреґґового розсіяння в кристалах з дефектами. Розробки М. забезпечили принципово нові функціонал. можливості неруйнів. діагностики: кількісну характеризацію спектра дефектів декількох типів; селективну за глибиною характеризацію дефектів окремо в кожному шарі епітаксій. гетероструктур і наноструктур. параметрів цих систем також селективно за глибиною і без руйнування; характеризацію зміни дефект. структури при швидкоплин. процесах (рентґенів. кіно).

Пр.: Влияние диффузного рассеяния на эффект Бормана // Физика металлов и металловедедение. 1967. Т. 24, № 3 (спів­авт.); Динамическая теория рассеяния в неупорядоченных сплавах // Там само. 1968. Т. 25, № 3; Динамическая теория диффузного рассеяния электро­нов слабо искаженными кристаллами // Там само. 1969. Т. 27, № 4; Классификация дефектов кристалла по их влиянию на дифракцию излучений в рамках динамической теории рассеяния. 1. Когерентное рассеяние // Металлофизика. 1980. Т. 2, № 1; Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами. К., 1988; Dynamical Theo­retical Model of the High-Resolution Double-Crystals X-Ray Diffractometry of Imperfect Single Crystals with Microdefects // Phys. Rev. B. 2008. Vol. 78, № 22 (спів­авт.); Diffuse Scattering and the Fundamental Properties of Materials. New Jersey, 2009 (спів­авт.); Multiparametric Crystallography Using the Diversity of Multiple Scattering Patterns for Bragg and Diffuse Waves. Method of Standing Diffuse Waves // Phys. Usp. 2011. Vol. 54 (спів­авт.).

Літ.: 70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Молодкіна // Вісн. НАНУ. 2011. № 4.

Є. В. Кочелаб


Покликання на статтю