Молодченко Геннадій Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Молодченко Геннадій Анатолійович

МОЛО́ДЧЕНКО Геннадій Анатолійович (13. 12. 1940, Харків – 26. 07. 2012, там само) – фахівець у галузі будівництва. Д-р тех. н. (2001), проф. (2001). Закін. Харків. ін-т гірн. машинобудування (1963). Працював у ін-ті «ПромбудНДІпроект» (Харків, 1964–83); від 1983 – у Харків. ун-ті міського госп-ва: 1985–2012 – зав. каф. буд. конструкцій. Наук. дослідження: теорія залізобетону; інж. споруди силос. типу; реконструкція та підсилення будівель і споруд.

Пр.: Надежность сооружений силосного типа. Х., 1981; Реконструкция хранилищ для сыпучих материалов: Учеб. пособ. Х., 1989 (спів­авт.); Реконструкция и усиление зданий и сооружений: Учеб. пособ. К., 1993 (спів­авт.); Метрология и стандартизация: Учеб. пособ. Х., 2001 (спів­авт.); Трещинообразование в монолитных железобетонных плитах от усадки бетона // Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сб. науч. тр. Дн., 2009. Вып. 50 (спів­авт.).

Л. М. Шутенко


Покликання на статтю