Молодченкова Ольга Олегівна — Енциклопедія Сучасної України

Молодченкова Ольга Олегівна

МОЛО́ДЧЕНКОВА Ольга Олегівна (12. 07. 1966, м. Котовськ, нині Подільськ Одес. обл.) – біохімік. Д-р біол. н. (2013). Закін. Одес. ун-т (1988). Від 1987 працює в Селекц.-генет. ін-ті – Нац. центрі насіннє­знавства та сортовивчення НААНУ (Одеса): від 2003 – зав. лаб. біо­хімії рослин; водночас від 2015 – проф. каф. захисту, генетики і селекції рослин Одес. аграр. ун-ту. Наук. дослідження: біохім. механізми формування якості зерна та стійкості рослин с.-г. культур до біотич. та абіотич. несприятл. чинників довкілля, роль захис. білків та сигнал. систем у біохім. механізмах захисту рослин зерн. злак. культур.

Пр.: Выделение и свойства лектинов клеточных стенок из проростков пшени­цы, инфицированных Fusarium graminea­rum и обработанных салициловой кислотой // УБЖ. 2010. Т. 82, № 5; Лектиновая активность и экспрессия генов лектина проростков пшеницы при инфицировании грибными патогенами и действии салициловой кислоты // Вест. Харьков. аграр. ун-та. Сер. Биология. 2012. Вып. 2(26); Захисні реакції рослин пшениці за дії фузаріозної інфекції, саліцилової та жасмонової кислот // Фізіологія рослин та генетика. 2015. Т. 47; Изменчивость содержания и компонентного состава 7S и 11S глобулиновых белков у гибридов F8 сои в связи с селекцией на качество // Мат. II Междунар. биол. конгресса «Глобал. изменения в климате и биоразнообразие» (Aлматы, Kaзахстан, 2015). Aлматы, 2015; Протеолиз в зерновках и вегетативных органах злаков. О., 2015 (усі – спів­авт.).

О. Я. Пушкаренко


Покликання на статтю