Молодший спеціаліст — Енциклопедія Сучасної України

Молодший спеціаліст

МОЛО́ДШИЙ СПЕЦІАЛІ́СТ – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка закінчила коледж, опанувала повний курс професійних дисциплін відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики та навчального плану певної спеціальності й здобула неповну вищу освіту. М. с. має право продовжити навч. з 2-го курсу у ВНЗ 3–4 рівнів акредитаці відповід. профілю за спорідн. спеціальностями. Підготовку М. с. здійснювали технікуми. Від 1994 багато технікумів стали коледжами з правом готувати М. с. та бакалаврів протягом 2–4 р., згодом усі технікуми Укра­їни перейм. на коледжі. 2014–15 Мін-во освіти і науки України призупинило надання держ. замовлення коледжам на підготовку бакалаврів, а також не продовжило ліцензії на бакалавр. підготовку тим коледжам, що не відповідали ліценз. вимогам. Прийом абітурієнтів у коледжі відбувається на базі 9 кл. (складають вступні іспити відповідно до правил прийому до навч. закладу і вступають на 1-й курс) та 11 кл. (вступають за результатами зовн. незалеж. оцінювання на 2-й курс). Коледжі, що готують фахівців, подібних до М. с., існують у Німеччині, Великій Британії, США, Фінляндії, Данії, Норвегії, Швейцарії тощо.

Літ.: Щербак О. І. Зміст і форми під­готовки майстрів виробничого навчання в індустріально-педагогічних технікумах України (1967–1994). К., 1995; Закон України «Про освіту». 2002; Закон України «Про вищу освіту». 2016.

В. П. Анненков

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
В. П. Анненков . Молодший спеціаліст // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69053 (дата звернення: 24.10.2021)