Молокани — Енциклопедія Сучасної України

Молокани

МОЛОКА́НИ – християнська релігійна секта. Виникла у центр. Росії наприкінці 1760-х рр. як протест проти підтриманих православ. Церквою соц. засад кріпосництва. Існують різні версії щодо походження назви секти: одні дослідники по­в'язують її із поселенням М. на р. Молочна; другі – з тим, що М. під час посту п'ють молоко; треті – з тим, що засн. секти С. Уклеїн називав віровчення М. «молоком духовним». Важливим джерелом М. стала містична книга нім. теософа Й.-Г. Юнґ-Штіллінґа «Die Siegsgeschichte der christ­lichen Religion» («Переможна повість християнської віри», 1799), у якій описано «діяльність» антихриста у православ. і катол. Церквах. М. заперечують православну церк. ієрархію, чернецтво, ікони, мощі, поклоніння святим, а християн. таїнства тлумачать духовно, зокрема хрещення у них не «водне», а «духовне» і полягає у каятті. Єдиним джерелом істини є витлумачена в алегорич. й етич. сенсах Біблія. Вчення М. – звільнений від церк.-каноніч. норм деїзм. Догмат про троїстість Бога вони подають символічно: Бог-Отець – пам'ять, Бог-Син – розум, Бог-Дух Святий – воля. М. вірять у тисячолітнє царство, пророкують пришестя Іллі та Єноха, сенс життя людини вбачають у духов. відродженні, розкритті закладеного Богом у людину доброго начала. З протестантизмом їх зближує ідея «спасіння вірою» та відмова від священиків як посередників між Богом і людиною. Роль служителів культу в М. виконують старці (пресвітери). Культ простий: спів духов. пісень, прослуховування проповідей під час молитов. зборів. М. відкидають таїнства православ. Церкви, але відзначають усі її свята; уникають розважал. заходів, не палять і не вживають алкоголю. М. були однією з найбільших православ. сект і до 1917 нарах. понад 1 млн послідовників. У Рос. імперії М. вважали «шкідливою сектою» і переслідували, внаслідок чого вони вимушено переселялися на Кавказ, у Сибір, Таврій. губ. і навіть у США. З часом виокремилися духовні М., М.-суботники, М.-воскресники, М.-максималісти та ін., однак кількість послідовників секти поступово скорочувалася. Нині громади М. діють на Кавказі, у РФ, Молдові, США, Австралії, Туреччині та ін. (заг. кількість – бл. 300 тис. осіб). В Україні станом на 2018 зареєстр. 7 громад М. у Донец., Луган., Микол. обл. і Києві.

Літ.: Саган О. Релігійні течії православного коріння // Історія релігії в Україні. Т. 3. К., 1999; Шугаєва Л. Молокани в Україні // Реліг. панорама. 2006. № 7; Івлєва Я. А. Статистичні документи з історії православних сектантів Таврійської губернії у першій половині ХІХ ст. // Вісн. Дніпроп. ун-ту. Сер. Історія та ар­хеологія. 2012. Т. 20, вип. 20.

А. М. Колодний


Покликання на статтю