Молот — Енциклопедія Сучасної України

Молот

«МО́ЛОТ» – легальне приватне видавництво. Засн. на поч. 1905 в Одесі С. Балієвим. У травні 1905 переведене до С.-Пе­тербуга. Переважно видавало великими тиражами прокомуніст. літ-ру, зокрема твори К. Маркса «Наемный трудъ и капиталъ» та Ф. Енгельса «Къ критикѣ политической эко­номіи» (обидва: 1-е вид. – Одеса, 2-е вид. – С.-Пе­тербург, 1905), агітац. брошури К. Цеткін «Женщина и ея экономическое положеніе» (О., 1905), А. Бебеля «…Ан­­тисемитизмъ и коллекти­визмъ въ Германіи» (1905; усі – пер. з нім.), О. Богданова «Куда идетъ развитіе общества», П. Лафарга «Американские тресты / Пер. съ франц.» (обидві – 1906; усі – С.-Пе­тербург) та ін. Книги виходили у 2-х серіях – «Социально-историческая и экономическая библиотека» та «Рабочая библиотека». У липні 1905 ЦК РСДРП налагодив зв'язок з вид-вом з метою випуску рев. літ-ри і листівок. Видано працю В. Леніна «Нужды деревни (Къ деревенской бѣднотѣ)» (С.-Пе­тербургъ, 1905). Більшов. орг-ції активно розповсюджували вид. «М.». Від серед. 1906 вид-во відчувало тиск з боку цар. влади, яка проводила обшуки і конфіскації. У вересні 1907 у зв'язку з банкрутством вид-во припинило діяльність, а його вид. заарештовані.

Літ.: Иоффе А. Издательская деятельность большевиков в 1905–1907 гг. Москва, 1971.

М. О. Гринько


Покликання на статтю