Молчанов Ігор Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Молчанов Ігор Миколайович

МОЛЧА́НОВ Ігор Миколайович (03. 09. 1929, м. Тула, РФ) – фахівець у галузі прикладної математики й інформатики. Д-р фіз.-мат. н. (1971), проф. (1972). Засл. діяч н. і т. України (1993). Держ. премії СРСР (1968), України (1992) у галузі н. і т., премія ім. В. Глушкова АН УРСР (1984). Закін. Микол. пед. ін-т (1957). Від 1962 працює в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): 1964–2004 – зав., від 2004 – ст. н. с. відділу чисел. методів та комп'ю­тер. моделювання; водночас від 2009 – проф. каф. інформ. технологій і матем. дисциплін Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка. Наук. дослідження: методи розв'язування склад. наук.-тех. задач; розроб­лення і теор. обґрунтування чисел. програм. забезпечення ком­п'ютерів; створення арх-р обчислюв. техніки. Брав участь у проектуванні та дослідж. високопродуктив. інтелектуал. паралел. ком­п'ютера на графіч. процесорах для розв'язування наук.-тех. задач.

Пр.: Численные методы решения не­­которых задач теории упругости. К., 1979; Машинные методы решения при­кладных задач. Алгебра. Приближение функций. К., 1987; Машинные методы решения прикладных задач. Дифферен­циальные уравнения. К., 1988; Основы метода конечных элементов. К., 1989; Введение в алгоритмы параллельных вычислений. К., 1990; Численное программное обеспечение интеллектуального MIMD-компьютера ИНПАРКОМ. К., 2007 (спів­авт.); Машинные методы решения прикладных задач. Алгебра, приближение функций, обыкновенные диф­ференциальные уравнения. К., 2007; Параллельные алгоритмы решения задач вычислительной математики. К., 2008 (спів­авт.); Current problems in infor­mation and computational technologies. Lublin, 2012 (спів­авт.).

О. М. Хіміч


Покликання на статтю