Молчанов Олександр Артемійович — Енциклопедія Сучасної України

Молчанов Олександр Артемійович

МОЛЧА́НОВ Олександр Артемійович (19. 01. 1941, м. Нижній Тагіл Свердлов. обл., РФ – 10. 11. 2014, Київ, похов. у с. Велика Салтанівка Васильків. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузі математичного моделювання та автоматизації. Д-р тех. н. (1974), проф. (1980). Засл. діяч н. і т. України (1998). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Пе­тербург; 1962). Працював 1962–64 в Ін-ті математики Сибір. відділ. АН СРСР (м. Новосибірськ, РФ); 1968–78 – у Київ. НДІ мікроприладів ВО «Кристал», де пройшов шлях від пров. інж. до зав. відділу; 1978–2014 – зав. каф. приклад. математики, водночас 1994–2005 – декан однойм. ф-ту Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Наук. дослідження: інформ. технології; розроблення програм. забезпечення експерт. систем на основі баз знань у конкрет. програм. галузях; методи і програм. засоби моделювання та автоматизов. проектування склад. тех. об'єктів, систем автоматизації наук. дослідж.; програм. комплекси, орієнтовані на вирішення широкого спектра приклад. задач. Був кер. комплекс. робіт з моделювання інформ.-аналіт. систем органів держ. виконав. влади України.

Пр.: Основы математического моделирования и проектирования нелиней­ных интегральных схем с применением ЭВМ. К., 1977; Машинный анализ нели­нейных резонансных цепей. К., 1981 (спів­авт.); Справочник по микропроцес­сорным устройствам. К., 1987 (спів­авт.); Моделирование и проектирование слож­ных систем: Учеб. пособ. К., 1988; Дискретизация информационных сигналов. К., 1991 (спів­авт.); Выбор весовых функций в методе Петрова–Галеркина для интегрирования двумерных нелинейных уравнений типа Бюргерса // Матем. машини і системи. 2012. № 2 (спів­авт.); Особенности применения сосредо­то­ченных аппроксимаций в методе SUPG при решении линейных одномерных задач конвекции-диффузии // Там само. 2013. № 4 (спів­авт.).

Л. С. Баштова


Покликання на статтю