Мольченко Леонід Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Мольченко Леонід Васильович

МО́ЛЬЧЕНКО Леонід Васильович (01. 01. 1945, м. Остер Остер., нині Козелец. р-ну Черніг. обл.) – фахівець у галузі теорії пластин і оболонок. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1992). Закін. Київ. ун-т (1966), де відтоді й працював: 1992–2003 та від 2008 – проф., 1990–91 та 2003–08 – зав. каф. механіки суціл. середовищ. Від 2015 – зав. каф. математики Микол. ун-ту. Розвинув чисел. методи розв'я­зання задач теорії пластин і оболонок у ліній. та неліній. постановках; започаткував новий наук. напрям у неліній. магнітопружності – дослідж. особливостей поведінки оболонок під дією силових і магніт. полів; сформулював матем. постановку зв'яза­ної динаміч. задачі магнітопружності струмонесучих пластин і оболонок у геом.-неліній. постановці; розробив алгоритми розв'я­зання зв'язаних задач магнітопружності струмонесучих пластин та оболонок змін. жорсткості в одновимір. та двовимір. ліній. та неліній. постановках.

Пр.: Основи теорії пластин та оболонок: Навч. посіб. К., 1993 (спів­авт.); Магнітопружність при динамічному навантаженні: Навч. посіб. К., 1994 (спів­авт.); Методика решения двумерных нели­нейных краевых задач магнитоупругости тонких оболочек // ПМ. 2005. Т. 5; Основи теорії пластин та оболонок з елементами магнітопружності: Підруч. К., 2010 (спів­авт.); Деформирование гибкой ортотропной сферической оболочки переменной жорсткости // ПМ. 2016. Т. 52 (спів­авт.).

І. І. Лоос


Покликання на статтю