Молявко Вадим Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Молявко Вадим Григорович

МОЛЯ́ВКО Вадим Григорович (23. 04. 1940, Київ – 07. 10. 1999, там само) – геолог, петрограф. Син Г. Молявка. Д-р геол.-мінерал. н. (1990), проф. (1991). Закін. Київ. ун-т (1962), де відтоді й працював: від 1991 – зав. каф. мінералогії, геохімії та петрографії. Осн. наук. дослідж. у галузі регіон. петрографії та петрології вивержених порід, палеовулканології та геодинаміки Альпій. поясу Сх. Європи.

Пр.: Геохимия, петрофизика и вопро­сы генезиса новейших вулканитов Карпат и Пенинского массива. К., 1976; Состав, физические свойства и вопросы генезиса новейших вулканитов Армении. Ереван, 1980; Флюидный режим формирования мантийных пород. Новосибирск, 1980; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті. К., 1999 (спів­авт.); Петрографія магматичних порід: Навч. посіб. К., 2002 (спів­авт.); Петрографія метаморфічних порід: Навч. посіб. К., 2003 (спів­авт.).

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю