Молявко Григорій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Молявко Григорій Іванович

МОЛЯ́ВКО Григорiй Іванович (23. 01. 1901, с. Алтинiвка Кролевец. пов. Черніг. губ., нині Кролевец. р-ну Сум. обл. – 16. 09. 1986, Київ) – геолог, стратиграф-палеонтолог. Батько В. Молявка. Д-р геол.-мiнерал. н. (1959), проф. (1961). Держ. премiя УРСР у галузі н. і т. (1976). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закiн. Київ. ІНО (1926). Учителював. Від 1933 працював в Ін-ті геол. наук АН УРСР (Київ): 1955–69 – зав. вiддiлу стратиграфiї i палеонтологiї кайнозою; водночас 1945–57 – доц., 1969–72 – проф. каф. істор. геології Київ. ун-ту. Наук. дослідж. присвячені проблемам страти­фiкацiї та палеогеографiї неоген. i антропоген. вiдкладiв України. Уклав «Карту четвертичных отложений УССР: масштаб 1:2 000 000» («Геология СССР», Москва, 1958). Автор низки статей в УРЕ.

Пр.: Неоген пiвдня України. 1960; Третинні відклади південно-східної частини України. 1960 (спів­авт.); Металлогенический очерк Украинской железорудной провинции. 1962; Никопольский мар­­ганцевый бассейн. 1964; Розвиток життя на Землі. 1972 (усі – Київ).

Лiт.: Макаренко Д. Є., Звольський С. Т. В битвах Великої вiтчизняної загартованi. К., 1995.

Д. Є. Макаренко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
Д. Є. Макаренко . Молявко Григорій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69124 (дата звернення: 25.10.2021)