Монастирський Зеновій Ярославович — Енциклопедія Сучасної України

Монастирський Зеновій Ярославович

МОНАСТИ́РСЬКИЙ Зеновій Ярославович (18. 04. 1952, с. Киданів Бучац. р-ну Терноп. обл.) – фахівець у галузі електричних вимірювань. Д-р тех. н. (2005). Закін. Львів. політех. ін-т (1974). Працює від 1977 в Ін-ті електродинаміки НАНУ (Київ): від 2007 – зав. відділу електр. і магніт. вимірювань. Наук. дослідження: розвиток методів вимірювань і створення засобів інформ.-вимірюв. техніки для метрол. забезпечення потреб в енергетиці. Запропонував методи автомат. корекції системат. похибок та автомат. перевірки інваріант. вимірюв. пристроїв.

Пр.: Узагальнені структури мостових вимірювальних кіл з імпедансними давачами // ТЕ. 2000. № 4; Дуальність і реверсивність у мостових вимірювальних колах // Там само. № 5; Принципи побудови електровимірювальних інформаційних систем, інваріантних до зовнішніх чинників нелокальної дії // Доп. НАНУ. 2004. № 9 (спів­авт.); Варіаційні методи підвищення точності вимірювачів імітансу. К., 2015 (спів­авт.); Квазірезонансні вимірювальні кола універсальних RLC-мет­рів // Пр. Ін-ту електродинаміки НАНУ. К., 2015. Вип. 41 (спів­авт.).

С. В. Гаврилюк


Покликання на статтю