Монахов Валентин Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Монахов Валентин Миколайович

МОНА́ХОВ Валентин Миколайович (12. 07. 1932, м. Рикове, нині Єнакієве Донец. обл. – 18. 10. 2006, м. Новосибірськ, РФ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1966), проф. (1968), акад. РАН (2003). Закін. Казан. ун-т (Татарстан, РФ, 1955), де від 1958 й працював; 1964–66 – у спец. лаб. оборон. ін-ту (Казань); 1966–2004 – в Ін-ті гідродинаміки Сибір. відділ. РАН (Новосибірськ): від 1969 – зав. лаб. крайових задач механіки суціл. середовищ; водночас від 1966 – зав. каф. теор. механіки, 1969–72 – декан мех.-матем. ф-ту Новосибір. ун-ту. Наук. дослідження: матем. моделювання задач механіки суціл. середовищ (зокрема крайових задач із вільними межами, тримір. двофаз. фільтрація, задачі спряження різноспрямов. потоків в'язкої рідини, стійкість неавтоном. систем диференц. рівнянь); проблеми заг. та підзем. гідродинаміки. Спільно з учнями розроблено метод вивчення крайових задач на ріманових поверхнях із скінчен. або нескінчен. індексом, створ. та впроваджено комп'ютерну систему нафтовидобутку в Казахстані (1993–2000).

Пр.: Краевые задачи со свобод­ны­ми границами для эллиптических систем уравнений. Новосибирск, 1977 (англ. мовою – 1983); Краевые задачи механики неоднородных жидкостей. Новосибирск, 1983 (спів­авт.; англ. мовою – 1990); Гидродинамика: математические исследования сложных сред // Наука в Сибири. 1985. № 43 (спів­авт.); Новые компьютерные технологии в нефте­до­быче. Алматы, 1996 (спів­авт.); Гидродинамика нефтедобычи. Алматы, 2001 (спів­авт.).

О. В. Савченко


Покликання на статтю