Мондальський Юзеф — Енциклопедія Сучасної України

Мондальський Юзеф

МОНДА́ЛЬСЬКИЙ Юзеф (14. 12. 1902, с. Хлопчиці Рудків. пов. Львів. воєводства, нині Самбір. р-ну Львів. обл. – 23. 12. 1995, м. Вроцлав, Польща) – ботанік. Д-р філософії (1932), д-р габіліт. (1950), проф. (1962). Закін. Львів. ун-т (1928). Учителював 1921–23 у м. Лодзь (Польща). Працював від 1926 (з перервою) у Львів. ун-ті: у Ботан. саду під кер-вом С.-Л. Кульчинського, 1944–46 – кер. відділу інтродукції, в. о. дир. Ботан. саду, зав. каф. морфології і систематики рослин; за сумісн. 1941–44 – працівник Протитифоз. ін-ту Р. Вайґля (Львів) та каф. ботаніки Львів. с.-г. ін-ту; ст. н. с. Львів. наук.-природн. музею. Від 1946 – у Вроцлав. ун-ті: зав. каф. ботаніки і фармакогнозії (до 1968), засн. і кер. саду лікар. рослин та гербарію Ін-ту ботаніки. Наук. дослідження: систематика, флористика, палеоботаніка, географія рослин, карпологія. Вивчав флору зх. регіонів України, Польщі. Описав нові для науки таксони, зокрема Crepis rhoeadiofolia M. Bieb. var. glandulifera J. Mądalski, Stachys germanica L. var. drosocalyx Robb emend. J. Mądalski. Ініціатор вид. «Atlas Flory Polskiеj i Ziem Ościen­nych» (Warszawa; Wrocław, 1954–77, t. 1–17), для якого опрацював хвощі, плавуни, хвойні та низку таксонів квітк. рослин. Автор підручника «Systematyka w pod­ręczniku Botanika» (Warszawa, 1972). Зібрав знач. гербарій судин. рослин (бл. 40 тис. аркушів; подарував Ін-ту ботаніки Польс. АН). Чл. і голова Польс. ботан. т-ва (1927), чл. Фізіогр. комісії Польс. АН та мист-ва в Кракові (1935).

Пр.: Notatki florystyczne // Kosmos. 1930. T. 55; Botanischer Ekskursionsfuhrer in die Gegend von Janow im Roztocze. Kraków, 1937; Nowa metoda suszenia roślin do zielnika // Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1957. Т. 3, № 2.

Літ.: M. Ciacura. Prof. Dr. Józef Mądalski. W siedemdziesiątą rocznicę urodzin // Wiadomości Botaniczne. 1974. T. 18, Zes­zyt 1; A. Chlebicki. Profesor Dr. Józef Mądal­ski. Sześdziesięciolecie pracy naukowej // Там само. 1987. T. 31, Zeszyt 2; Дани­лик І. М., Єна А. В., Шевера М. В. Профе­сор Йосип Мондальський (до 100-річ­чя від дня народж.) // УБОЖ. 2003. Т. 60, № 1.

ДА: Держ. арх. Львів. обл. Ф. 26, оп. 5, спр. 1280.

М. В. Шевера


Покликання на статтю