Кинематика и физика небесных тел — Енциклопедія Сучасної України

Кинематика и физика небесных тел

«КИНЕМА́ТИКА И ФИ́ЗИКА НЕБЕ́СНЫХ ТЕЛ» – науково-теоретичний журнал. Видає від 1985 Гол. астрон. обсерваторія НАНУ (Київ) 6 разів на рік. Наклад 500 прим. (до 1991 – 1000 прим.). Відтоді виходить також англ. мовою – «Kinematics and Physics of Celestial Bodies» (наклад 50 прим.). Публікує статті укр., рос. та англ. мовами в галузях астрономії, атмосфер. оптики, астроклімату, приладобудування, матем. оброблення астрон. інформації, косміч. фізики. Розділи: «Позиційна і теоретична астрономія», «Обертання Землі та геодинаміка», «Динаміка і фізика тіл Сонячної системи», «Фізика зір та міжзоряного середовища», «Структура та динаміка Галактики», «Позагалактична астрономія». Засн. та гол. ред. – Я. Яцків.

А. О. Корсунь


Покликання на статтю