Монтрезор Владислав Владиславович — Енциклопедія Сучасної України

Монтрезор Владислав Владиславович

МОНТРЕЗО́Р Владислав Владиславович (1835, с. Козин, нині Миронів. р-ну Київ. обл. – 30. 12. 1902, там само) – ботанік, меценат. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1857). Чл. Київ. т-ва природодослідників (1875, від 1897 – почес. чл.), Пд.-Зх. відділ. Рос. геогр. т-ва. Брав участь у діяльності Комісії для опису губерній Київ. навч. округу. Здійснив численні експедиції Центр. та Зх. Україною, зібрав гербарій рослин (зберігається в Гербарії Ін-ту ботаніки НАНУ, Київ). Автор праці «Обо­­зрѣніе растеній, входящихъ въ составъ флоры губерній Кіевскаго учебнаго округа: Кіевской, Подольской, Волынской, Черниговской и Полтавской» (вып. 1, К., 1886), у якій зафіксував 1500 видів та 146 різновидів рослин. У родовому маєтку вирощував городні культури, декор. кущі. Вивчав лікар. властивості рослин; питання орнітології, палеонтології та мінералогії. Зібрав унікал. б-ку у галузі ботаніки (передано Київ. ун-ту, нині зберігається у НБУВ та наук. б-ці Ін-ту ботаніки НАНУ).

Літ.: Осіюк Л. М. Огляд наукової спадщини В. В. Монтрезора // Укр. фітоценол. зб. 1999. № 1–2; Вірченко В. М., Шевера М. В. Колекція мохоподібних В. В. Монтрезора в Гербарії Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України // УБОЖ. 2013. Т. 70, № 6.

М. В. Шевера

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
М. В. Шевера . Монтрезор Владислав Владиславович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69200 (дата звернення: 24.10.2021)