Монченко Владислав Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Монченко Владислав Іванович

МО́НЧЕНКО Владислав Іванович (02. 04. 1932, Москва – 08. 02. 2016, Київ) – зоолог. Д-р біол. н. (1989), проф. (1995), акад. НАНУ (2003). Засл. діяч н. і т. України (2008). Держ. премія України у галузі н. і т. (2007). Премія ім. Д. Заболотного АН УРСР (1975). Закін. Київ. ун-т (1955). Відтоді працював в Ін-ті зоології НАНУ (Київ): зав. відділу фауни та систематики безхребетних (1980–2004), гол. н. с. (2004–16), водночас – заст. дир. з наук. роботи (1980–87 та 1993–99). Вивчав фауну, систематику, екологію, зоогеографію, філогенію та еволюцію вільноіснуючих циклопоподібних (Copepoda: Cyclopoida) Понто-Касп. басейну. Описав 37 нових видів, 9 родів та 1 підродину. Відкрив явище доведеного родового ендемізму копепод Понто-Касп. бас., що збагатило уявлення про генезис Понто-Касп. зоогеогр. комплексу в Чорному та Азов. морях. Обґрунтував концепцію регресив. олігомеризації кінцівок копепод як осн. морфол. напряму еволюції цієї групи. Доповнив теорію видоутворення відкриттям формування криптич. видів у веслоногих раків як першої стадії на шляху до морфол. видів. Започаткував уявлення щодо поліфактор. зумовленості сезон. індукції та припинення діапаузи у циклопів. На честь М. названо 3 роди та 9 видів циклопоїдних ракоподібних, 1 вид назем. молюсків. Автор розділів у вид. «Фауна України» (т. 27, вип. 3, 1974), «Живот­ный мир УССР» (1985; обидва – Київ).

Пр.: Новый для науки представитель рода Halicyclops (Crustacea, Copepoda) из Днепровско-Бугского лимана // ВЗ. 1974. № 3; Первый эндемичный род веслоногих ракообразных (Copepoda, Cyclo­pidae) из Каспийского моря // ЗЖ. 1986. Т. 65, вып. 3; Oligomerization in Copepoda Cyclopoida as a kind of orthogenetic evo­lution in the animal kingdom // Crustaceana. 1999. Vol. 72, № 3 (спів­авт.); Свободноживущие циклопообразные копеподы Понто-Каспийского бассейна. К., 2003; Карцинологія: Навч. посіб. К., 2011 (спів­авт.); Історичний розвиток тваринного світу: Підруч. К., 2015 (спів­авт.).

Літ.: Довгаль И. В. Владислав Ивано­вич Монченко (К 75-летию со дня рожд.) // ВЗ. 2007. Т. 41, № 3; Анистратенко В. В., Токарев Ю. Н. К юбилею академика Владислава Ивановича Монченко // Мор. экол. журн. 2012. Т. 11, № 2.

В. В. Аністратенко


Покликання на статтю