Моралевич Яків Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Моралевич Яків Михайлович

МОРАЛЕ́ВИЧ Яків Михайлович (30. 04. 1878, Поділля – 01. 12. 1961, м. Денвер, шт. Колорадо, США) – економіст, громадський діяч. Навч. у Кам'я­нець-Поділ. духов. семінарії (нині Хмельн. обл.), Психоневрол. ін-ті у С.-Пе­тербурзі (1908–11), Київ. комерц. ін-ті (1911–15). Водночас учителював; з поч. 1-ї світ. вій­ни співпрацював у Союзі земств і міст Пд.-Зх. фронту. В уряді УНР – гол. рахівник Мін-ва праці та пром-сті, дир. фінанс. департаменту Мін-ва нар. госп-ва. 1920 виїхав до Польщі, читав лекції з комерц. дисциплін у таборах для інтернов. вояків Армії УНР. Був проф. Укр. госп. академії (1922–35) та Укр. тех.-госп. ін-ту (1932–44) в Подєбрадах (Чехо-Словаччина). На 1-му Конгресі укр. націоналістів (Відень, 1929) виголосив доповідь «Фінансова політика» й обраний гол. фінанс. контролером ОУН. Після 2-ї світ. вій­ни – проф. Укр. тех.-госп. ін-ту, переведеного у м. Реґенсбурґ (Німеччина). 1949 емігрував до США. Cтав співзасн. і викл. (1954–56) Укр. тех. ін-ту (Нью-Йорк). Автор підручників і публікацій із економіки й фінансів у періодиці.

Літ.: Яків Моралевич: [Некролог] // Свобода. 1961, 15 листоп.; Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920–1939 роки. 3-є вид. К., 2007.

ДА: ЦДАВО України. Ф. 4465, оп. 1, спр. 781, арк. 1–48.

П. П. Гай-Нижник


Покликання на статтю