Морачевський Вацлав-Даміан — Енциклопедія Сучасної України

Морачевський Вацлав-Даміан

МОРАЧЕ́ВСЬКИЙ Вацлав-Даміан (27. 09. 1867, Варшава – 30. 09. 1950, Львів) – бiохiмiк, перекладач, літературознавець, громадський діяч. Чоловік С. Морачевської-Окуневської, батько Ю. Морачевсь­кого. Д-р біол. н. (1940), проф. (1940). Засл. діяч н. і т. УРСР (1941). Чл.-кор. Краків. АН (1938). Закiн. хім. ф-т Швейцар. політех. ін-ту (1889) та мед. ф-т Цюрих. ун-ту (1894), де водночас (від 1891) і працював: 1893–95 – зав. хім. лаб. каф. і клініки внутр. хвороб. Від 1899 викладав у Львів. ун-ті: зав. каф. біохімії (1918); у 1901–20 також працював у наук. лаб. ун-тiв та клініках Цюриха, Лiнца (Австрія), Палермо (Італія), Кракова, Карлових Вар (Чехо-Словаччина), Львова; 1921–50 – у Львiв. вет. ін-ті: зав. каф. лікар. хімії і заг. патології (від 1921), біохімії (1945) та патол. фізіології (1945–50), ректор (1925–27). Наук. дослідження: мінерал. обмін під час інфекц. хвороб, лейкемії, анемії; білк. обмін та обмін речовин залежно від режиму харчування людей і годівлі тварин, мінерал. солей та внутр. факторів. Був відомим знавцем літ-ри, музики і мист-в; популяризував творчість Т. Шевченка, І. Франка, особливо – В. Стефаника, з яким упродовж багатьох років підтримував дружні стосунки і листувався. Опублікував розвідки «Василь Стефаник» (1890), «Василь Стефаник. Кленові листки» (1904), спогади «Василь Стефаник» (1946), у яких розглядав творчість видат. новеліста на тлі зх.-європ. літ. віянь, наголошуючи на самобутності його манери письма. Переклав польс. мовою зб. новел В. Стефаника «Синя книжечка» (1899, у ж. «Źycie», «Chi­mera», «Krytyka»). Товаришував із С. Крушельницькою, О. Новаківським. На вет. корпусі Львів. ун-ту вет. медицини та біотехнологій встановлено мемор. дошку М.

Пр.: Ueber den Phosphorgehalt der Ver­daunngsproducte des Caseins // Inaugural-Dissertation zur erlangung der Philosophis­chen Doctorwuerde. Strassburg, 1894; Ueber die Enzyme // Archiv fuer ges. Phy­siologie. 1897; Zagadnienia z medycyny i nauk przyrodnizych. Lwów, 1901; Leczenie chorób nerkowych. Warzawa, 1936; Опре­деление минеральных и органических сульфатов в сыроватке крови у лошадей, больных коликами // Сб. науч. тр. Львов. вет. ин-та. 1949. Т. 2, вип. 1.

Літ.: Кравців Р., Галяс В. Життя та на­­уково-педагогічна діяльність професора Вацлава Морачевського. Л., 1997; Вони ж. Професор Вацлав Морачевсь­кий – вчений, громадянин (до 140-ї річниці від дня народження) // Наук. вісн. Львiв. ун-ту вет. медицини та біотехнологій. 2007. Т. 9, № 3, ч. 1.

ДА: Держ. арх. Львів. обл. Ф. 26, оп. 5, спр. 1286.

В. Л. Галяс


Покликання на статтю