Моргаєвський Анатолій Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Моргаєвський Анатолій Борисович

МОРГАЄ́ВСЬКИЙ Анатолій Борисович (07(20). 08. 1909, с. Знам'янка Єлисаветгр. пов. Херсон. губ., нині місто Кіровогр. обл. – 24. 08. 1980, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1962), проф. (1964). Закін. Дніпроп. ун-т (1934). Працював на каф. теор. і буд. механіки Дніпроп. металург. ін-ту; 1962–78 – проф. каф. опору матеріалів Дніпроп. інж.-буд. ін-ту. Створив наук. школу з вивчення дії рухомих навантажень на елементи конструкцій. Розробляв питання стійкості та коливання арок, міцності й динаміки споруд, концентрації напруги біля отворів. Брав участь у післявоєн. відбудові залізнич. мостів у Дніпропетровську, зокрема Мерефо-Херсон., спільно з Д. Вольпером виконав для проект. ін-ту «Укр­гіпротранс» низку складних розрахунків сталевих і залізобетон. конструкцій прогін. будов.

Пр.: Об устойчивости параболичес­ких арок при плоской и пространственной деформациях // Вест. инж. и техников. 1937. № 12 (спів­авт.); О колебаниях круговой арки в направлении, перпендикулярном к ее плоскости // Инж. сб. 1955. Т. 22; О динамическом воздействии подвижной нагрузки при больших скоростях движения // Исследования по теории сооружений. 1963. Вып. 12 (спів­авт.); О влиянии рессор на величину динамического эффекта подвижной нагрузки // Там само. 1965. Вып. 14; О динамическом воздействии подвижной нагрузки, распределенной на участке конечной длины // Динамика и прочность машин. 1971. Вып. 12 (спів­авт.); Решение задачи о динамическом воздействии подвижной нагрузки с учетом сдвига и инерции вращения // Там само. 1976. Вып. 23 (спів­авт.).

Л. М. Топ'юк, О. В. Савченко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
Л. М. Топ'юк, О. В. Савченко . Моргаєвський Анатолій Борисович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69232 (дата звернення: 25.10.2021)