Моргун Володимир Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Моргун Володимир Васильович

МОРГУ́Н Володимир Васильович (10. 03. 1938, с. Новоселиця Чигирин. р-ну Київ., нині Черкас. обл.) – вчений-селекцiонер. Д-р біол. н. (1981), акад. НАНУ (1990). Засл. діяч н. і т. України (1998). Держ. премiї УРСР (1982), СРСР (1986) і України (1997) у галузі н. і т. Премiя ім. В. Юр'єва НАНУ (1993). Премія НААНУ (2016). Герой України (2008). Закiн. Укр. с.-г. акаде­мiю (Київ, 1963). Працював в Iн-тах ботанiки (1967–68) та мікробіології і вірусології (1968–73) АН УРСР; 1973–86 – в Iн-тi молекуляр. бiологiї і генетики АН УРСР: зав. відділу експерим. мутагенезу (1974–86); від 1986 – дир. і зав. відділу генет. поліпшення рослин Iн-ту фізіології рослин і генетики НАНУ; водночас від 2009 – акад.-секр. Відділ. загал. біології НАНУ (усі – Київ). Наук. дослідження: проблеми генет. поліпшення с.-г. культур, зокрема пшениці й кукурудзи; розроблення теор. та приклад. питань експерим. мутагенезу i мутацiй. селекцiї; генет. дiї супермутагенiв. Визначив ефективнi методи пiдвищення рiвня мутацiй. мiнливостi та одержання генiв, що рiдко мутують.

Пр.: Экспериментальный мутагенез и его использование в селекции куку­рузы. 1983; Экспериментальная измен­чивость кукурузы. 1993; Мутационная селекция пшеницы. 1995; Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліття. 2001; Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. 2001; Генетичні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. 2010 (спів­авт.); Клуб 100 центнерів. Сучасні сорти та оптимальні системи живлення й захисту озимої пшениці. 2015 (спів­авт.); усі – Київ.

Літ.: Володимир Васильович Моргун: до 70-річчя від дня народження // Вісн. укр. т-ва генетиків і селекціонерів. 2008. Т. 6, № 1.

М. Ф. Михальський


Покликання на статтю